היארעות אירועי אנדוקרדיטיס לפני ואחרי יישום ההמלצות משנת 2007 מטעם האיגוד האמריקאי לקרדיולוגיה בנוגע לטיפול אנטיביוטי מניעתי (J Am Col Cardio)

תאריך: 01/12/2018
מפרסם: J Am Col Cardio, 2018

האיגוד האמריקאי לקרדיולוגיה (American Heart Association) עדכן את ההנחיות בנושא טיפול אנטיביוטי מניעתי למניעת אנדוקרדיטיס זיהומי בשנת 2007, תוך המלצה שלא להמשיך במתן טיפול מניעתי באלו בסיכון בינוני לאנדוקרדיטיס זיהומי, אך לעשות כן במטופלים בסיכון גבוה.

במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים להעריך את השינוי בהיקף הטיפול האנטיביוטי המניעתי ולבחון את היארעות אירועי אנדוקרדיטיס זיהומי, לפני ואחרי פרסום ההמלצות ב-2007. לצורך כך, הם אספו נתונים ממאגר Truven Health MarketScane בין מאי 2003 ועד אוגוסט 2015 אודות חולים בסיכון גבוה, בינוני ונמוך/לא-ידוע עם ביטוח מטעם Medicare או ביטוח בריאות אחר.

מהנתונים כוללים 198,522,665 שנות חיים, ומהם עלה כי עד אוגוסט 2015, השינוי בהמלצות משנת 2007 לוו בירידה משוערת של כ-64% בהיקף המרשמים לטיפול אנטיביוטי לחולים בסיכון בינוני ולירידה של כ-20% בהיקף המרשמים לטיפול זה בחולים בסיכון גבוה לאנדוקרדיטיס זיהומי. במהלך אותה תקופת זמן תועדה עליה בעלת מובהקות גבולית של 75% בהיארעות מקרי אנדוקרדיטיס זיהומית (רווח בר-סמך 95% של 3%-200%) בקרב חולים בסיכון בינוני ועליה מובהקת סטטיסטית של 177% (רווח בר-סמך 95% של 66%-361%) באלו בסיכון גבוה. בקרב חולים בסיכון נמוך/לא-ידוע, החוקרים זיהו ירידה מובהקת סטטיסטית של 52% (רווח בר-סמך 95% של 46%-58%) בהיקף המרשמים לטיפול אנטיביוטי, ללא עליה משמעותית בהיארעות אנדוקרדיטיס זיהומי.

החוקרים מסכמים וכותבים כי היקף המרשמים לטיפול אנטיביוטי מניעתי ירד בחולים בכל קטגוריית סיכון לאנדוקרדיטיס זיהומי, בפרט אלו בסיכון בינוני. במקביל, זוהתה עליה משמעותית בהיארעות אנדוקרדיטיס זיהומי בחולים בסיכון גבוה לסיבוך זה, עם עליה בעלת מובהקות גבולית בחולים בסיכון בינוני. מנגד, באלו בסיכון נמוך/לא-ידוע לאנדוקרדיטיס זיהומי לא תועד שינוי בהיקף המקרים הללו. למרות שנתונים אלו אינם מבססים קשר סיבה-תוצאה בין הירידה בהיקף הטיפול האנטיביוטי המניעתי והעליה במקרי אנדוקרדיטיס זיהומי, החוקרים מודאגים מהירידה בהיקף הטיפול האנטיביוטי המניעתי בקבוצת החולים בסיכון גבוה לאנדוקרדיטיס זיהומי וכן מהעליה הגבולית בהיארעות סיבוך זה בקבוצת החולים בסיכון בינוני וקוראים להשלים מחקרים נוספים בנושא.

J Am Col Cardio, 2018, Vol 72, No. 20, 2443-2454

פורסם בקטגוריה חדשות, סקירות , מאת מערכת האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה ילדים.

כתיבת תגובה