מצגות מתוך הכנס השנתי של האיגוד לקרדיולוגיה ילדים, הגושרים, נובמבר 2010

תאריך: 04/11/2010 - 06/11/2010

Transcatheter Pulmonic Valve Implantation

Elchanan Bruckheimer, MBBS Pediatric Cardiology, Schneider Children’s Medical Center

למצגת


Ebstein’s anomaly

למצגת


התחלת החיים במסורת היהודית ובדתות המונותיאיסטיות השונות

עזריה ריין

למצגת


PEDIATRIC CARDIOLOGY (PC)

למצגת


Trauma Informed Pediatric Care

אמיר אורן, פסיכולוג
מרכז "שניידר" לרפואת ילדים

למצגת


TETRALOGY OF FALLOT PULMONARY REGURGITATION AND MONOCUSP

AKI TAMIR

למצגת