מדור מתמחים

סילבוס להתמחות בקרדיולוגית ילדים,
מקצוע – על לרפואת ילדים


תכנית ההתמחות:

 1. תואר מומחה ברפואת ילדים
 2. 3 שנים, מהן:
  2 וחצי שנים קרדיולוגית ילדים
  3 חודשים קרדיולוגית מבוגרים עם דגש על מומי לב מולדים במבוגר
  3 חודשים כירורגית לב חזה – אופציונלי

תאור המקצוע

מקצוע הקרדיולוגית ילדים הוא מקצוע ייחודי הנבדל מקרדיולוגיה של מבוגרים.
היבטים מיוחדים בקרדיולוגית ילדים כוללים:
אבחון וטיפול אצל עוברים, פגים ילודים, תינוקות, ילדים מתבגרים, ומבוגרים עם מומי לב מולדים.

במקצוע יש דגש חזק על מומים מלידה וההבדלים בגילאים השונים – הבדלים פיזיולוגיים ופתולוגיים במערכת הקרדיו-וסקולרית ובמומים שונים.
בנוסף יש דגש על מחלות נרכשות ומטבוליות שפוגעות בילד, וגנטיקה של מחלות לב מולדות.
מניעת טרשת העורקים מהווה גשר בין קרדיולוגית ילדים לבין קרדיולוגית  מבוגרים, והנושא של מומי לב מלידה אצל מבוגרים אף הוא מהווה גשר בין שני המקצועות.

ההתמחות הקלינית:
במשך 2.5 שנות ההתמחות בקרדיולוגית ילדים ישהה המתמחה במרפאה, מחלקות אשפוז, פגים, תינוקות, ילדים, מעבדת צנתורים ומעבדה לבדיקות בלתי פולשניות וכן בטיפול נמרץ של ניתוחי לב.

במשך 3 חודשי ההתמחות בקרדיולוגית מבוגרים, יתרכז המתמחה במיוחד בנושא של מומי לב מלידה אצל מבוגרים, וכן בקרדיולוגית מבוגרים.

במשך 3 חודשים יתמחה במחלקת ניתוחי חזה ולב ויהיה נוכח בניתוחי לב של ילדים

לחליפין, במקום זמן בקרדיולוגית ילדים המתמחה יוכל לבצע מחקר במשך 6 חדשים.

מטרת ההתמחות

1. להקנות למתמחה ידע מעמיק ב:

א. אנטומיה, פתולוגיה ופיזיולוגיה של המערכת הקרדיווסקולרית והתפתחות מערכת זאת.
ב. אבחות וטיפול במומי לב ומחלות נרכשות.
ג. טיפול מונע.

2. לרכוש כישורים בביצוע ופירוש שיטות אבחון וטיפול, שיטות לא פולשניות, ושיטות פולשניות.

3. עם סיום ההתמחות על המתמחה להיות מיומן לפעול כקרדיולוג ילדים עצמאי, תוך שימוש באמצעים האבחנתיים והטיפוליים החשובים בשטח הקרדיולוגיה הפדיאטרית.
עליו להיות בעל יכולת להגיע לאבחון ולטיפול בחולים עם בעיות במערכת הקרדיווסקולרית. עליו להיות מסוגל ללמד קרדיולוגיה פדיאטרית: סטודנטים, רופאים, מתמחים ועובדים בשטח הרפואה, ובמידת האפשר גם לעסוק במחקר ולתרום לקידום הידע בשטח הקרדיולוגיה הפדיאטרית.

פירוט הידע והניסיון הנדרש

על המתמחה לרכוש בשטחים אלה ידע מעמיק, גם על ידי לימוד באופן עצמאי וגם על ידי לימוד מהבכירים ממנו

רשימה מפורטת של נושאי הידע הנדרשים בסוף המסמך.

יושם דגש על נושאים עיקריים בהם על המתמחה לרכוש ידע:

 1. מדעי יסוד הקשורים במערכת הקרדיווסקולרית, ההתפתחות והפתופיזילוגיה של המערכת, תפקוד הלב התקין ובמצבים פתולוגיים.
 2. אטיולוגיה, תלונות, סימנים פיזיקליים ואבחנה מבדלת של מומי לב ומחלות נרכשות.
 3. ידע באמבריולוגיה, טרטולוגיה, גנטיקה ומניעת מומי לב ומחלות נרכשות.
 4. אלקטרוקרדיוגרם, הפרעות קצב והטיפול בהן.
  על המתמחה לפענח באופן עצמאי א.ק.ג והולטר. המתמחה ישתתף באופן פעיל בבדיקות אלקטרופיזיולוגיות המבוצעות בחדר צינתור.
  המתמחה צריך להיות מסוגל לאבחן ולטפל באריטמיות.
 5. מבחני מאמץ ומיפוי לב וריאות.
  על המתמחה להשתתף באופן פעיל בפענוח מבחני מאמץ (במעבדה של מבחני מאמץ) ומיפוי לב וריאות, במכון לאיזוטופים.
 6. רנטגן של בית החזה. CT ו MRI של מומי לב מולדים
  על המתמחה להשתתף בישיבות רנטגן ופענוח צילומים שנעשו במרפאות ובמחלקות השונות. הלימוד יעשה באופן עצמאי ע"י קריאה והפענוח גם ע"י הדרכה של בכיר ממנו.
 7. אקו-דופלר.
  ידע בנושא זה מהווה אבן בוחן של הקרדיולוגיה, והלימוד דורש ביצוע פעיל ופענוח עצמאי של הבדיקה.
 8. צינתורים- אבחנתי וטיפולי.
 9. ניתוחי לב – אינדיקציות, מהלך שלאחר ניתוח – לטווח קצר ולטווח ארוך.

על המתמחה לרכוש ידע בשטחים אלה ע"י לימוד עצמי, ולימוד מבכירים ממנו במרפאה ובמחלקות.

הניסיון הנדרש:

אבחנה קלינית:
על המתמחה להשתתף באופן פעיל במרפאה וכן במחלקות אשפוז ילדים. לבדוק 600 ילדים חדשים בתקופת ההתמחות.

אקו לב:
על המתמחה לבצע ולפענח לפחות

 • 400 בדיקות Trans-thoracic echo
 • 100 בדיקות Trans-esophagreal echo בחדר ניתוח ובמהלך צינתורים טיפוליים
 • 50 אקו לב עובר

צינתורים:
על המתמחה לבצע או להשתתף באופן פעיל ותחת השגחה ב-100 צנתורים הכוללים, צנתורים טיפוליים מסוגים שונים. הכוונה שהמתמחה יבצע תחת השגחה, צנתורים אבחנתיים וישתתף באופן פעיל בצינתורים טיפוליים.

ניתוחי לב:
על המתמחה להשתתף בניתוחי לב ובמעקב אחרי חולים בטיפול נמרץ ומחלקת ניתוחי לב.

הידע התיאורטי נרכש על ידי קריאה, השתתפות והכנת ישיבות לימודיות, והשתתפות פעילה בעבודה השגרתית של יחידה קרדיולוגית ילדים

מנהל המחלקה אחראי לבנות תוכנית התמחות, לפקח ולהדריך במילוי כל דרישות ההתמחות וחשיפתו לכל השטחים.
במידה ובמחלקה מסוימת אין אפשרות להעניק למתמחה חלק מההיבטים הנדרשים, מנהל המחלקה אחראי לכך שלמתמחה תהיה חשיפה מתאימה להיבטים החסרים במחלקה אחרת.

בחינות התמחות – על המתמחה יהי לעמוד בבחינות התמחות  בקרדיולוגית ילדים כפי שתקבענה על ידי המועצה המדעית.

ספרות מקצועית

Textbook:

Moss and Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents (2007)

Additional recommended textbooks:

Arthur Garson: The Science And Practice of Pediatric Cardiology (2005)
Nadas' Pediatric Cardiology (2006)

על המתמחה להיות מעודכן במאמרים החשובים בעיתונים המקצועיים.

נושאים בהם המתמחה נדרש לידע:

Anatomy and physiology of congenital heart defects 
Cardiac, autonomic and noncardiac causes of syncope and near-syncope
Cardiac MRI/CT
Cardiac sequelae of HIV/AIDS
Cardiac sequelae of obstructive sleep apnea
Cardiac sequelae of oncologic therapy
Cardiomyopathy, heart failure, and transplantation in the pediatric patient
Cardiopulmonary bypass
Cardiovascular pharmacology
Cardiovascular physiology and anatomy
Cardiovascular sequelae and follow-up in Marfan, William, DiGeorge, Turner, and Noonan syndromes
Cardiovascular sequelae of pregnancy and the impact of congenital heart disease
Cardiovascular sequelae of rheumatologic disease
Cardiovascular sports medicine
Care of the single ventricle patient
Cellular electrophysiology (e.g., action potentials and ion channels)
Chest pain
Clinical electrophysiology (e.g., mechanisms of arrhythmias, pacemakers, ablative therapy)
Coagulation and anticoagulation
Diagnosis and management of arrhythmias
Diagnosis and management of elevated pulmonary vascular resistance
Diagnosis and management of intravascular/intracardiac thrombosis
Diagnosis and management of left-to-right shunt lesions
Diagnosis and management of patent ductus arteriosus in premature infants
Diagnosis and management of right to left shunt lesions
Diagnosis and management of valvular heart disease, including artificial heart valves
Diagnostic evaluation of heart murmurs
Differential diagnosis and management of cardiac tumors
Differential diagnosis and management of pericardial effusion and pericardial tamponade
Embryonic, fetal, and postnatal cardiovascular development
Endocarditis
Exercise testing
Fetal/neonatal/perinatal cardiovascular physiology
Genetics of cardiovascular diseases of childhood
Hyperlipidemia
Hypertension
Kawasaki disease
Normal cardiovascular anatomy and physiology, including exercise physiology
Obesity
Pericarditis and pericardial effusions
Physics of echocardiography and Doppler analysis
Physiology and natural history of congenital heart disease
Preventive cardiology, including prevention of adult acquired heart disease
Rationale, expectations, and methods of screening for congenital heart disease in neonates with trisomy of chromosome 21, 18, and 13
Rationale, expectations, and methods of screening for congenital heart disease infants of diabetic pregnancies
Rheumatic fever
Segmental cardiac analysis